U Vranove bubnuju

Chcel bi ja śe ožeňic

Naj... z Vranovčanu

Čo ponúkame

Zdieľať
Repertoár folklórneho súboru Vranovčan sa skladá zo zvykov a obyčajov, tancov a piesní regiónov Zemplín a Šariš. Jednotlivé tance, spevy a hudobné výstupy je možné zostaviť do kratších či dlhších celkov, presne podľa priestorových, časových alebo tematických potrieb objednávateľa. Členovia FS Vranovčan účinkujú v tradičných krojoch a tanečná zložka mení kroje podľa charakteru tanca a jeho konkrétnej lokalizácie.

Ponúkame:

  • Celovečerný program spevu, hudby a tanca v trvaní do 120 min.
  • Komorný scénický program v trvaní do 60 min.
  • Program ľudovej hudby a speváckej skupiny – trvanie podľa dohody
  • Rôzne vystúpenia na plesy, zábavy, svadby, jubileá – trvanie a počet účinkujúcich podľa dohody
Cena vystúpenia závisí od dĺžky trvania programu, počtu osôb (minimálne jeden tanečný pár) a od nákladov spojených s dopravou.

V prípade záujmu o vystúpenie folklórneho súboru Vranovčan nás prosím kontaktujte telefonicky, poštou alebo e–mailom. Všetky potrebné kontaktné údaje nájdete v rubrike kontakt. K dispozícii sú aj propagačné materiály súboru (bulletin, plagát, CD nosiče).

Najbližšie nás uvidíte

26.8.2017
TREBIŠOV

27.8.2017
48. Hornozemplínske
folklórne slávnosti
VRANOV NAD TOPĽOU

1.9.2017
2. Tanečný domček
7. tanečný dom
VRANOV NAD TOPĽOU

8.9.2017
ZBO†HOM
v Michalovciach
=== Vstupenky ===

17.9.2017
ZBO†HOM
v DJZ Prešov
=== Vstupenky ===

23.9.2017
ZBO†HOM
Toronto/CANADA
=== Vstupenky ===

1.10.2017
Reprezentačný koncert
150 rokov Kanady
Ottawa/CANADA

13.-14.10.2017
ZBO†HOM
vo Vranove nad Topľou
=== Vstupenky ===

22.10.2017
ZBO†HOM
v Košiciach