Charakteristika súboru

Zdieľať

Folklórny súbor VRANOVČAN patrí medzi špičkové folklórne súbory na Slovensku. Vo svojej činnosti sa zameriava na vyhľadávanie, zbieranie, uchovávanie, scénické spracovávanie a formou verejných vystúpení propagovanie folklórneho bohatstva ľudových zvykov, piesní a tancov zo zemplínskej a šarišskej oblasti východoslovenského regiónu.

Od svojho vzniku uskutočnil vyše 1650 vystúpení na rôznych folklórnych festivaloch, slávnostiach, súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí. Absolvoval 92 zahraničných zájazdov v 22 štátoch Európy, Ázie, Afriky a Ameriky, na ktorých uskutočnil 376 vystúpení (Alžírsko, Anglicko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Kanada, Maďarsko, Monako, Nemecká demokratická republika, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina).

V súčasnosti má súbor 65 členov. Tvorí ho vyvážená hudobná zložka, dievčenská spevácka zložka a tanečná zložka, v ktorej účinkuje 40 mladých ľudí vo veku od 14 do 30 rokov. Vďaka nadšeniu, elánu a talentu všetkých členov tento kolektív mladých ľudí existuje a svojou činnosťou, najmä vystúpeniami doma i v zahraničí, prináša radosť a potešenie všetkým priaznivcom ľudového umenia.

 

Najbližšie nás uvidíte

24.2.2018
ZBO†HOM v Snine
Kinosála Domu kultúry
=== Vstupenky ===


3.3.2018
ZEM SPIEVA 2
Naživo - štúdio RTVS
Bratislava

18.3.2018
ZBO†HOM v Poprade
Divadelná sála Domu kultúry

7.4.2018
ČĽOVEK
70 rokov Štefana Kocáka
MsDK Vranov nad Topľou


13.4.2018
ZBO†HOM
vo Vranove nad Topľou
Dom kultúry


29.4.2018
ZBO†HOM v Trebišove
Mestské kultúrne stredisko

Vedenie súboru

Umelecký vedúci a choreograf:
Mgr. Peter Kocák
peterkocak(at)vranovcan.sk


Odborný garant súboru:

Štefan Kocák
stefankocak(at)vranovcan.sk


Vedúci ľudovej hudby:
Mgr. Ondrej Šinaj

Taneční pedagógovia:
Ing. Peter Tichý
petertichy(at)vranovcan.sk


Organizačná vedúca:
Mgr. Eva Nagyová
evka.nagyova(at)vranovcan.sk


Tlmočník súboru:
PhDr. Slavomír Kmec
slavo(at)vranovcan.sk