image image image
História súboru
Zahraničné zájazdy
CD a knihy
História súboru
Folklórny súbor VRANOVČAN bol založený v roku 1968.

Vo svojej činnosti sa od svojho vzniku zameriava na vyhľadávanie, zbieranie, uchovávanie, scénické spracovávanie a formou verejných vystúpení propagovanie folklórneho bohatstva ľudových zvykov, piesní a tancov zo zemplínskej a šarišskej oblasti východoslovenského regiónu.
Zahraničné zájazdy
Súbor absolvoval 91 zahraničných zájazdov v 22 štátoch Európy, Ázie, Afriky a Ameriky, na ktorých uskutočnil 364 vystúpení (Alžírsko, Anglicko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Kanada, Maďarsko, Monako, Nemecká demokratická republika, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina).
CD a knihy
SSúbor vydal tri hudobné CD nosiče a dve audiokazety s pesničkami a tancami z okolia Vranova nad Topľou.

V roku 2002 vydal pre ZŠ a milovníkov ľudového umenia ZBORNÍK ĽUDOVÝCH PIESNÍ z okolia Vranova nad Topľou. V roku 2008 pri príležitosti 40. výročia založenia súboru vydal monografiu činnosti od jeho založenia pod názvom FOLKLÓRNY SÚBOR VRANOVČAN, ktorej autorom je vedúci súboru Štefan Kocák.

Partneri FS Vranovčan