Kontaktné údaje

Zdieľať

Adresa:

Folklórny súbor Vranovčan
Staničná 1241
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

IČO: 31983588
DIČ: 2020641623

Číslo účtu: 0561258706/0900
IBAN:
SK6909000000000561258706
BIC - SWIFT kód:
GIBASKBX

email: vranovcan(at)vranovcan.sk
tel: 0903 974658Zväčšiť mapu

Najbližšie nás uvidíte

26.8.2017
TREBIŠOV

27.8.2017
48. Hornozemplínske
folklórne slávnosti
VRANOV NAD TOPĽOU

1.9.2017
2. Tanečný domček
7. tanečný dom
VRANOV NAD TOPĽOU

8.9.2017
ZBO†HOM
v Michalovciach
=== Vstupenky ===

17.9.2017
ZBO†HOM
v DJZ Prešov
=== Vstupenky ===

23.9.2017
ZBO†HOM
Toronto/CANADA
=== Vstupenky ===

1.10.2017
Reprezentačný koncert
150 rokov Kanady
Ottawa/CANADA

13.-14.10.2017
ZBO†HOM
vo Vranove nad Topľou
=== Vstupenky ===

22.10.2017
ZBO†HOM
v Košiciach

Vedenie súboru

Umelecký vedúci a choreograf:
Mgr. Peter Kocák
peterkocak(at)vranovcan.sk


Odborný garant súboru:

Štefan Kocák
stefankocak(at)vranovcan.sk


Vedúci ľudovej hudby:
Mgr. Ondrej Šinaj

Taneční pedagógovia:
Ing. Peter Tichý
petertichy(at)vranovcan.sk


Organizačná vedúca:
Mgr. Eva Nagyová
evka.nagyova(at)vranovcan.sk


Tlmočník súboru:
PhDr. Slavomír Kmec
slavo(at)vranovcan.sk