Kontaktné údaje

Adresa:

Folklórny súbor Vranovčan
Staničná 1241
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

IČO: 31983588
DIČ: 2020641623

Číslo účtu: 0561258706/0900
IBAN:
SK69 0900 0000 0005 6125 8706
BIC - SWIFT kód:
GIBASKBX

email: vranovcan(at)vranovcan.sk
tel: 0903 974658Zväčšiť mapu