1. spevavý a 3. tanečný dom - škola tanca a spevu aj pre laikov

Milovníci folklóru sa už po tretíkrát stretli v budove MĽK 6.11.2015 na tanečnom dome rozšírenom o spevavý dom zo šarišskej a rusínskej oblasti. Hudobný sprievod tvorila ĽH KMAF a ĽH FS Vranovčan. Speváckymi lektormi boli Andrea s Milanom Rendošom, tanečnú taktovku prevzali Kristína Vajdová, Peter Vajda, Dušana Nuošková a Štefan Štec, ktorí tancuchtivých zúčastnených oboznámili s motivikou krucenej a čardáša zo Žakaroviec, verbunku a čardáša zo Šarišského Jastrabia. Pozitívna spätná väzba a bohatá účasť slúži pre organizátorov (FS Vranovčan a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou) ako motivácia, aby tanečný a spevavý dom organizovali v budúcnosti minimálne štyrikrát do roka.

 

spev_tan_dom_01spev_tan_dom_02spev_tan_dom_03spev_tan_dom_04spev_tan_dom_05spev_tan_dom_06spev_tan_dom_07spev_tan_dom_08spev_tan_dom_09spev_tan_dom_10spev_tan_dom_11spev_tan_dom_12spev_tan_dom_13spev_tan_dom_14spev_tan_dom_15spev_tan_dom_16spev_tan_dom_17spev_tan_dom_18spev_tan_dom_19spev_tan_dom_20spev_tan_dom_21spev_tan_dom_22spev_tan_dom_23spev_tan_dom_24spev_tan_dom_25spev_tan_dom_26spev_tan_dom_27spev_tan_dom_28spev_tan_dom_29spev_tan_dom_30spev_tan_dom_31spev_tan_dom_32spev_tan_dom_33spev_tan_dom_34spev_tan_dom_35spev_tan_dom_36spev_tan_dom_37spev_tan_dom_38spev_tan_dom_39spev_tan_dom_40spev_tan_dom_41spev_tan_dom_42spev_tan_dom_43spev_tan_dom_44spev_tan_dom_45spev_tan_dom_46spev_tan_dom_47spev_tan_dom_48spev_tan_dom_49spev_tan_dom_50spev_tan_dom_51spev_tan_dom_52spev_tan_dom_53spev_tan_dom_54spev_tan_dom_55spev_tan_dom_56spev_tan_dom_57spev_tan_dom_58spev_tan_dom_59spev_tan_dom_60spev_tan_dom_61spev_tan_dom_62spev_tan_dom_63spev_tan_dom_64spev_tan_dom_65spev_tan_dom_66spev_tan_dom_67spev_tan_dom_68spev_tan_dom_69spev_tan_dom_70spev_tan_dom_71spev_tan_dom_72spev_tan_dom_73spev_tan_dom_74spev_tan_dom_75spev_tan_dom_76spev_tan_dom_77